All Wales Helpline Logo

Website has moved!

From 1st October 2015 the All Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Helpline will be known as the Live Fear Free Helpline and the Website will be updated accordingly-please update any saved links to
www.gov.wales/live-fear-free

Go to site

Gwefan wedi symud!

O'r 1af o Hydref 2015 bydd y Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan yn cael ei adnabod fel y Llinell Byw Heb Ofn a bydd y wefan yn cael ei diweddaru yn unol a hynny-byddwch cystal a diweddaru unryw gysylltiadau i www.llyw.cymru/bywhebofn

Ewch i wefan